Studii de fezabilitate

Studii de fezabilitate (cf. HG 28/2008)

Obiectiv: elaborarea de documentatii tehnico-economice necesare documentatiilor de obtinere finantari proiecte.

Serviciile noastre includ:

  • Elaborare studii tehnice de teren (studii geologice, topometrice, hidrologice etc.);
  • Elaborare solutii arhitecturale pentru lucrarile civile;
  • Elaborare de solutii pentru specialitatile:
    • rezistenta  structuri metalice si nonmetalice, HVAC, energie regenerabila  fotovoltaica, hidro, cogenerare;
  • Elaborarea documentatiei pentru obtinere de avize si acorduri cerute;
  • Elaborarea devizelor generale si pe obiecte cerute;
  • Elaborarea graficelor de executie si plati;
  • Elaborare de studii tehnologice privind implementarea tehnologiilor cerute de proiect;
  • Elaborare analiza economica ceruta.